Ledarguiden

Ledarguiden                

Ledarguide för GF Gymmix Pulsen

GF Gymmix Pulsens värdegrund

- Hos oss får alla vara med i en utvecklande miljö

- Vår verksamhet leds av utbildade ledare

- Atmosfären är kamratlig och ger en trygg miljö

- Hos oss känner alla glädje och gemenskap

- Vi tar ett kraftfullt avstånd till mobbing, trakasserier och alla former av diskriminering.

- Vi har NOLL-tolerans mot alkohol, droger och energidrycker i vår träning.

Ledarskap i Gymmix pulsen bygger på kunskap, ansvar, engagemang och passion. Detta innebär att våra ledare är välutbildade, efterlever föreningens värdegrund och aktivt verkar för att samtliga medlemmar ska känna glädje och gemenskap i samband med all gruppträning.

Vår barnverksamhet är lekfull och allsidig och utgår från barnens behov och förutsättningar.

I den är det viktigt för oss att alla barn blir sedda och bekräftade vid varje gympa- eller danspass. Det vi allra helst vill förmedla till barnen är rörelseglädje. Föräldrarna uppmuntras att engagera sig och vara förebilder för sina barn när de själva är med på gympagolvet.

Vem du än är, kom som du är,

gammal eller ung, lätt eller tung,

- träning för alla!

man eller kvinna här kan du finna